“YÖNETEMİYORSUNUZ ÖLÜYORUZ TÜKENİYORUZ”

Koronavirüs salgınının başladığı ilk zamanlardı.

Balkonlara çıkarak dakikalarca alkışladığımız sağlık çalışanları, şimdi zor durumda.

Doktoruyla, hemşiresiyle, diğer yardımcı sağlık hizmetinde çalışanlarıyla artık feryat ediyorlar.

“Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz, tükeniyoruz” diyorlar.

Sağlık çalışanları ilk zamanlar kendilerine gönderiler alkışlar için oldukça memnundular. Ancak aradan geçen zaman bu işin sadece alkışla olmayacağını gösterdi.

Süreç içinde çeşitli sıkıntılar ortaya çıktı.

Sağlık çalışanları hastalanmaya, hayatlarını kaybetmeye başladı.

Virüsle mücadelede en ön planda görev yapan sağlıkçılar için maalesef bir şey yapılmadı.

Üstelik hakaret gördüler, dövüldüler, yaralandılar.

 

***

Bu durum karşısında Türk Tabipleri Birliği COVID-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması için 14 Eylül-18 Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz  haftası ilan edildi. 

Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler, eylemler yapıldı.

Ama yine yürüyüşler engellendi.    

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu da “Ölüyoruz, tükeniyoruz, sesimizi duyan var mı” başlıklı bir açıklama yaptı ve “Sayın Demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri; Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, birilerimizin babası, annesi, kardeşleri ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla her gün ortalama 40 -50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor.                  Covid-19  pandemi sürecinde insanüstü gayret gösteren biz hekimler başta olmak üzere, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, veteriner hekimler ve tüm sağlık çalışanları hem ruhsal hem de sayısal anlamda tükeniyoruz” dediler.

 

***

Bu tükenmişliği ve sağlık çalışanları ölümlerini görünür kılmak amacıyla çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlendi.

Bunların en başında beyaz gömlek üzerine siyah kurdele takıldı.

Siyah kurdele ile cisimleşen farkındalığı yaygınlaştırma amacıyla, kurdele içerikli afişlerin hastane odalarından eczanelere, binaların dış cephelerinden, oda pencerelerine kadar hayatın her mekanına asıldı.

Eskişehir’e özgü oarak Tabip Odası’nın Başkanı Dr. Nesrin Ekinci, sağlık müdürlüğü binasından Tabip Odası’na kadar tek başına yürüdü.

Oda önünde de fizik mesafeye dikkat edilerek  hekimler başta olmak üzere hemşire, sağlık memuru, diş hekimi, eczacı, veteriner hekimler, sağlık sendikaları ve tüm STK’ lar tarafından karşılandı.

Dün de hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında yitirilen hekimler ve sağlık çalışanları ile bu dönemde “bulaşıcı hastalıktan” vefat eden binlerce yurttaş anısına 1 dakikalık saygı duruşları yapıldı.

Sağlık çalışanları şöyle haykırdı. “Yüzyılda bir yaşanacak olağanüstü günlerde, biz sağlık çalışanları için sorunlarımıza çözüm üretemeyeceği belki de üretmek istemeyen bir yönetim anlayışına karşı, yapılacak eylemlerin başarıya ulaşması ve gelecekte tüm taleplerimizin yerine getirilmesinin temeli bu günlerdeki güçlü birlikteliğe dayanacaktır. Tarihte belki örgütsel olarak en güçlü olduğumuz günlerde güçlerimizi birleştirirsek istediğimiz yasaların çıkarılmasını sağlayabiliriz.”

Eskişehir Web Tasarım