CANLI....

Yaşam programının düzgün bir biçimde çalışması haline canlılık deniyor. Canlı yapıya dışarıdan herhangi bir müdahale olduğunda program kendini koruyamazsa canlılık sona erer. Canlıların çok çeşitli türleri var elbet. Canlı türlerinin canlılığı sürdürebilmek için temel ortak özellikleri olduğu gibi yapısal olarak birbirlerinden çok farlı özelliklere de sahiptir.

 

Doğada en genel anlamda sınıflandırdığımız canlı türleri, bitkiler ve hayvanlardır. Doğada çok çeşitli canlı türleri ve her bir türün kendine özgü yaşam programı var.

 

Canlıların türünü devam ettirmesi için üreme şarttır. Yöntemleri çok çeşitli olabilir.

 

Yaşam programı hücre denen bir yapı içerisinden varlığını sürdürür. Bu program bildiğimiz bilgisayar programıyla da benzerlik gösterir.

Programın aktif hale getirilebilmesi için önce enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji mevcuttaki güç kaynaklarında yedek olarak bulunabilir veya dışarıdan alınabilir.

İkinci olarak ta programa veri girmelisiniz.Yada programın algısal mekanizmaları,kendini çalıştırmak için uygun verilerin alınmasını bekler.Uygun veriler uygun ortam şartlarında elde edilir.Eğer program kendini çalıştırmak için uygun ortamda değil ve uygun veriler algı mekanizmalarına ulaşmadıysa program ya kendini aktif hale geçirmez yada enerjisi bittiğinde yok olur.

 

Aslında bu ortam şartları programın çalışabilmesi için veri niteliği de taşır.Bir örnek verecek olursak.Kavanozlarda saklanan,yerin çok derinliklerinde kalmış veya buz kütleleri arasına sıkışmış bitki tohumları yüzlerce yıl sonra uygun ortam sıcaklığı ve nem sağlandığında tekrar filizlenebiliyor.Tohumların bu yüzlerce yıl süren uyku halleri son derece şaşırtıcıdır.

  

Her canlı türü sahip olduğu program ve sahip olduğu bilinç doğrultusunda hareket eder.

Bitkiler sadece algısal bilince sahiptir.

Hayvanlar,hem algısal,hem de akıla dayalı bir bilince sahiptir.

İnsanlar ise çok daha farklıdır.Algısal ve akıla dayalı bir bilincin yanında düşünsel bir bilince de sahiptir,insanoğlu.

Yukarda anlatmaya çalıştığım canlı türleri aslında birbirleriyle çok benzeşir, insan-hayvan-bitki zaman zaman bir bütündürler,şöyle bir bakarsak benzerliklerine;nefes almaları-suya ihtiyaç duymaları bir şekilde karınlarını doyurma biçimleri aynıdır tek fark insanı ayıran düşünme mekanizmalarının olmaması, ’gariptir ama insanların acımasız olması ne dersiniz dostlar?  Sevgiyle kalın…..

Eskişehir Web Tasarım